Kontakt

Explanta d.o.o.
uređenje okoliša

Kralja Tomislava 41/A
10312 Kloštar Ivanić

tel: 01/2892-645
fax:  01/2892-651
gsm:  091/3313-139
email:  info@explanta.hr