Politika kvalitete i okoliša

Zadovoljstvo kupaca našom uslugom jest bit svih naših aktivnosti. U tome smislu uspostavljen je sustav upravljanja kvalitetom i okolišem koji upravlja procesima za identifikaciju potreba kupaca i njihovih očekivanja. Sustav je uspostavljen tako da mi koji smo zaposleni u tvrtki razumijemo zahtjeve što ih Explanta d.o.o. mora ispuniti kako bi svojim kupcima osigurala visoku i konstantnu razinu usluge.

Tijekom dosadašnjeg rada tvrtke ustanovili smo da se zakonske odredbe, potrebe i očekivanja vezana za postupanje sa sadnim materijalom neprekidno mijenjaju. Da bismo odgovorili na nove poslovne izazove i na promjene u okružju, bliska suradnja s našim postojećim i potencijalnim kupcima koristi nam za to da pravodobno osmišljamo novu viziju, politiku i ciljeve te da provodimo izmjene održavajući integritet postojećeg sustava.

Zadovoljstvo svih korisnika naših usluga temelj je naše uspješnosti koja se zasniva na osposobljenim i motiviranim zaposlenicima, na znanju stjecanom godinama, na suvremenoj organizaciji, na međusobnoj suradnji i komunikaciji (unutarnjoj i vanjskoj), te na suvremenoj tehnologiji vozila, strojeva i opreme.

Sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge bile su i biti će sastavnice našeg radnog procesa, ne zaboravljajući pri tome da je očuvanje okoliša dio naše poslovne politike.

Explanta d.o.o. je tvrtka: